ผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
   
   
 
 

วิธีการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ MIS มี 2 วิธี
1. หากต้องการล๊อกอินด้วย อีเมล์ของมหาวิทยาลัย ให้กรอกชื่ออีเมล์ลงในช่อง "ผู้ใช้งาน"
(ไม่ต้องใส่ @nsru.ac.th หรือ @live.nsru.ac.th)
  - สำหรับ นักศึกษา เลือกตัวเลือกด้านหลังชื่อ "ผู้ใช้งาน" เป็น @live.nsru.ac.th
  - สำหรับ บุคลากร เลือกตัวเลือกด้านหลังชื่อ "ผู้ใช้งาน" เป็น @nsru.ac.th
2. หากต้องการล๊อกอินด้วย เลขบัตรประชาชน (สำหรับบุคลากรเท่านั้น)
ให้เลือกตัวเลือกด้านหลังชื่อ "ผู้ใช้งาน" เป็น MIS Account



Copy Right © 2010 มหาวิทยาลัย