รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 
จาก :


รายละเอียด :
โดยได้เรียนเชิญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงานจากคณะทำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วประภาฬ ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)
      
หน้าแรก  | รายการข่าว