รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : เปิดช่องทางให้คณะ/สถาบัน/สำนักนำข้อมูลบุคลากรไปแสดงในหน้าเว็บ
วันที่ : 2 ธันวาคม 2556 
จาก :


รายละเอียด :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาช่องทางให้คณะ/สถาบัน/สำนักสามารถดึงข้อมูลการทำงานของบุคลากรในสังกัดไปแสดงในหน้าเว็บของหน่วยงานได้โดยสามารถรับลิงก์การแสดงผลรายบุคคลได้จาก url : http://cdis.nsru.ac.th/service_mis_employee_button.php สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (หมายเลขโทรศัพท์ 1519)
      
หน้าแรก  | รายการข่าว