รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา"
วันที่ : 6 สิงหาคม 2555 
จาก : ผู้ดูแลระบบ


รายละเอียด :
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา" ระหว่างเครือข่ายสารสนเทศและแผนงาน สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 จึงขอเชิญตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว
      
หน้าแรก  | รายการข่าว