หัวข้อ: ประชุมกลุ่มกับกลุ่มงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับข้อมูลนำเข้า MIS ระบบบุคลากร

รายละเอียด: ประชุมกลุ่มกับกลุ่มงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับข้อมูลนำเข้า MISและเตรียมข้อมูลเพื่อจัดส่ง สกอ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1


วันที่: 15/10/2558 17:06:17

จำนวนรูปภาพ: 3

กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด